براساس قیمت:
کشور سازنده
برند

نمایش 1 - 50 کالا از 57

 • اورجینال
  ماشین اصلاح وی جی ار V-920 ماشین اصلاح وی جی ار V-920

  ماشین اصلاح وی جی ار V-920

  ۹۱۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  شیور وی جی آر مدل V-332 شیور وی جی آر مدل V-332

  شیور وی جی آر مدل V-332

  ۷۵۹,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح جیمی مدل GM-6635 ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن مدل GM-6635

  ماشین اصلاح جیمی مدل GM-6635

  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح وی جی ار مدل V 985 ماشین اصلاح (خط زن) وی جی آر مدل VGR V-985

  ماشین اصلاح وی جی ار مدل V 985

  ۶۸۸,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح وی جی ار مدل V-981 ماشین اصلاح وی جی ار مدل V-981

  ماشین اصلاح وی جی ار مدل V-981

  ۵۹۵,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن وی جی آر V-978 ماشین اصلاح خط زن وی جی آر V-978

  ماشین اصلاح خط زن وی جی آر V-978

  ۱,۰۶۷,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح کیمی KM-1948 ماشین اصلاح خط زن کیمی KEMEI مدل KM-1948

  ماشین اصلاح کیمی KM-1948

  ۸۱۰,۰۰۰ تومان
  -۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین خط زن Jovz مدل V-6115 ماشین خط زن Jovz مدل V-6115

  ماشین خط زن Jovz مدل V-6115

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-281 خط زن روزیا مدل 281

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-281

  ۵۰۳,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن وی جی آر v-360 ماشین اصلاح خط زن وی جی آر v-360

  ماشین اصلاح خط زن وی جی آر v-360

  ۷۳۴,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-279 ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-279

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-279

  ۴۴۶,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین خط زن روزیا مدل HQ273 ماشین خط زن روزیا مدل HQ273

  ماشین خط زن روزیا مدل HQ273

  ۵۱۵,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ266 خط زن دیجیتالی روزیا مدل rozia trimmer hq266

  ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ266

  ۶۲۹,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ263 ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ263

  ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ263

  ۳۳۹,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ261 ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ261

  ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ261

  ۴۴۶,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین صفر زن دی اس پی DSP مدل 90393 ماشین صفر زن دی اس پی DSP مدل 90393

  ماشین صفر زن دی اس پی DSP مدل 90393

  ۵۷۷,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی سر دی اس پی 90268 ماشین اصلاح موی سر دی اس پی 90268

  ماشین اصلاح موی سر دی اس پی 90268

  ۹۷۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن دی اس پی 90119 ماشین اصلاح خط زن دی اس پی 90119

  ماشین اصلاح خط زن دی اس پی 90119

  ۴۷۱,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح دی اس پی 7000 مدل 90286 ماشین اصلاح دی اس پی 7000 مدل 90286

  ماشین اصلاح دی اس پی 7000 مدل 90286

  ۸۴۵,۰۰۰ تومان
  -۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح حجم زن کیمی KM-2850 ماشین اصلاح حجم زن کیمی KM-2850

  ماشین اصلاح حجم زن کیمی KM-2850

  ۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان
  -۳۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PH-824

  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PH-824

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ323 ماشین اصلاح روزیا مدل HQ323

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ323

  ۷۶۷,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ریش تراش سه تیغ فیلیپس S9866 ریش تراش سه تیغ فیلیپس S9866

  ریش تراش سه تیغ فیلیپس S9866

  ۸۹۹,۰۰۰ تومان
  -۴۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ2225

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ2225

  ۹۲۸,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل ROZIA HQ2207 ماشین اصلاح روزیا مدل ROZIA HQ2207
  تخفیف!

  ماشین اصلاح روزیا مدل ROZIA HQ2207

  ۹۳۴,۰۰۰ تومان %16
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا ROZIA HQ-288 ماشین اصلاح روزیا ROZIA HQ-288

  ماشین اصلاح روزیا ROZIA HQ-288

  ۵۸۷,۰۰۰ تومان
  -۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ریش تراش 5 کاره فیلیپس مدل PH- 1606 ریش تراش 5 کاره فیلیپس مدل PH- 1606

  ریش تراش 5 کاره فیلیپس مدل PH- 1606

  ۱,۶۲۳,۹۰۰ تومان
  -۱,۱۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  خط زن حرفه ای فیلیپس PH-858 خط زن حرفه ای فیلیپس PH-858

  خط زن حرفه ای فیلیپس PH-858

  ۵۶۴,۰۰۰ تومان
  -۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی گربه دی اس پی مدل 91210 ماشین اصلاح موی گربه دی اس پی مدل 91210

  ماشین اصلاح موی گربه دی اس پی مدل 91210

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ریش تراش فیلیپس ۹۸۰۰ ریش تراش فیلیپس ۹۸۰۰

  ریش تراش فیلیپس ۹۸۰۰

  ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح کیمی مدل KM-841 ماشین اصلاح کیمی مدل KM-841

  ماشین اصلاح کیمی مدل KM-841

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح vgr 699 ماشین اصلاح vgr 699
  سفیدمشکی

  ماشین اصلاح vgr 699

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  مینی شیور 213 MINI LCD مینی شیور 213 MINI LCD

  مینی شیور 213 MINI LCD

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح فیلیپس PH837 ماشین اصلاح فیلیپس PH837

  ماشین اصلاح فیلیپس PH837

  ۶۵۵,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح vgr 134 ماشین اصلاح وی جی ار V-134

  ماشین اصلاح vgr 134

  ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ277 ماشین اصلاح روزیا مدل HQ277

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ277

  ۴۴۶,۵۰۰ تومان
  -۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا پرو HQ5802 ماشین اصلاح روزیا پرو HQ5802

  ماشین اصلاح روزیا پرو HQ5802

  ۱,۴۴۳,۰۰۰ تومان
  -۱۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا پرو HQ307 خط زن روزیا 307

  ماشین اصلاح روزیا پرو HQ307

  ۵۱۸,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی صورت روزیا 9327 ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل 9327

  ماشین اصلاح موی صورت روزیا 9327

  ۶۷۷,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا HQ268 ماشین اصلاح روزیا HQ268

  ماشین اصلاح روزیا HQ268

  ۴۶۹,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح مک استایلر MC-5805 ماشین اصلاح خط زن مک استایلر مدل MC-5805

  ماشین اصلاح مک استایلر MC-5805

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح دی اس پی 90355 خط زن و صفر زن دی اس پی مدل 90355

  ماشین اصلاح دی اس پی 90355

  ۵۴۴,۰۰۰ تومان
  -۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ریش تراش چند کاره فیلیپس PH-1607 ماشین اصلاح فیلیپس مدل PH-1607

  ریش تراش چند کاره فیلیپس PH-1607

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا پرو HQ2213 ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا پرو HQ2213

  ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا پرو HQ2213

  ۱,۲۳۱,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-2217 ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-2217

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-2217

  ۶۵۷,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح دی اس پی 90376 خط زن دیجیتالی dsp 90376

  ماشین اصلاح دی اس پی 90376

  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح فیلیپس AT890 ماشین اصلاح فیلیپس AT890
  تخفیف!

  ماشین اصلاح فیلیپس AT890

  ۵۲۶,۰۰۰ تومان
  ۱۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %25
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا HQ319 خط زن یا صفر زن روزیا مدل 319

  ماشین اصلاح روزیا HQ319

  ۵۸۹,۰۰۰ تومان
  -۶۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  خط زن حرفه ای فیلیپس PH-808 خط زن حرفه ای فیلیپس PH-808

  خط زن حرفه ای فیلیپس PH-808

  ۴۵۷,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  خط زن و صفر زن وال W.H-814 خط زن و صفر زن وال W.H-814
  تخفیف!

  خط زن و صفر زن وال W.H-814

  ۶۸۵,۰۰۰ تومان
  -۱۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
  %3
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

ماشین اصلاح

ماشین اصلاح دستگاه برقی است که برای تراشیدن و اصلاح موهای ریش و صورت و مو به کار می‌رود. این دستگاه از تیغه حاد یا تیغه‌های چرخان برای برش موها استفاده می‌کند. ویژگی‌های این دستگاه شامل تیغه حاد یا چرخان برای برش دقیق، منبع تغذیه با باتری یا برق شهری، قابلیت تنظیم طول مو، سبک و وزن مناسب برای استفاده راحت، و ویژگی‌های اضافی نظیر ضدآب بودن و قابلیت شستشو می‌باشد. این ماشین‌ها با پیشرفت تکنولوژی در انواع و اشکال مختلف با امکانات پیشرفته عرضه می‌شوند تا نیازهای متنوع کاربران را برآورده سازند.

انواع ماشین اصلاح

ماشین‌های اصلاح به انواع مختلف تقسیم می‌شوند، هر کدام با ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود. ماشین‌های اصلاح معمولی مخصوص تراشیدن و اصلاح موهای ریش و صورت مردانه هستند و از تیغه‌های حاد یا چرخان برای برش موها استفاده می‌کنند. در مقابل، ماشین‌های اصلاح فیکس مووبل دارای تیغه‌های حاد فیکس مووبل هستند که برش دقیق‌تری را امکان‌پذیر می‌سازند. ماشین‌های ریش تراش دستی بدون باتری و به صورت دستی تحت تاثیر دست کاربر حرکت می‌کنند، به عنوان گزینه‌های ساده و قابل حمل مخصوص سفرها مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ماشین‌های اصلاح مولتیفانکشنال، علاوه بر تراشیدن ریش، دارای امکانات اضافی مانند تراشیدن موهای بدن و تمیز کردن گوش و بینی هستند. ماشین‌های ریش تراش اصلاح آقایان برای اصلاح طراحی‌های خاص و ایجاد خطوط و الگوهای مختلف در ریش مردانه طراحی شده‌اند. همچنین، ماشین‌های ریش تراش هوشمند از تکنولوژی هوشمند برای تشخیص نواحی مختلف صورت و ارائه تنظیمات خودکار برای تراشیدن بهتر استفاده می‌کنند. با پیشرفت تکنولوژی، انواع جدیدی از ماشین‌های اصلاح با ویژگی‌ها و فناوری‌های متنوع به بازار عرضه می‌شوند تا به نیازها و ترجیحات مختلف کاربران پاسخ دهند.

نکات مهمی که قبل از خرید ماشین اصلاح باید بدانید!

قبل از اقدام به خرید یک ماشین اصلاح، حائز اهمیت است به چند نکته توجه نمایید. در ابتدا، دستگاه‌ها بر اساس نوع تیغه‌ای که برای اصلاح استفاده می‌کنند به دو دسته‌ی ریش تراش دوار و ریش تراش نوسانی تقسیم می‌شوند. ریش تراش‌های دوار دارای تیغه‌های دایره‌ای هستند که توانایی انجام اصلاح تمیز را فراهم می‌کنند و در تمامی جهات صورت را اصلاح می‌کنند. این دستگاه‌ها با دو تا سه تیغه‌ی دایره‌ای در بازار موجود هستند و به عنوان گزینه‌های کارآمد و با کیفیت شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، ریش تراش‌های نوسانی دارای تیغه‌های یکپارچه در چند ردیف هستند که به آسانی موهای کوتاه صورت را اصلاح می‌کنند، اما این نوع دستگاه ممکن است دارای سطح صدا بیشتری نسبت به ریش تراش‌های دوار باشد.

علاوه بر این، مواردی همچون طراحی بدنه، منبع تغذیه، قابلیت شست‌وشو، قدرت و کیفیت نیز در انتخاب ماشین اصلاح اهمیت دارند. طراحی بدنه با توجه به ارگونومی دستگاه بسیار حائز اهمیت است تا کاربران بتوانند بدون خستگی از دستگاه استفاده کنند. همچنین، منبع تغذیه مهم است؛ برخی از دستگاه‌ها شارژی و دارای استند شارژ هستند که حرکت آزاد را تسهیل می‌کنند، در حالی که برخی دیگر با سیم به برق خانگی متصل می‌شوند و نیاز به اتصال مستقیم به برق دارند. پیشنهاد می‌شود که در انتخاب ماشین ریش تراش، به این ویژگی‌ها و نکات دقت کنید تا تجربه خرید بهتری داشته باشید.

برند های معروف ماشین اصلاح

در دنیای پر رقابت ماشین‌های اصلاح تعداد زیادی برند معروف و معتبر وجود دارد که به تولید این دستگاه‌ها می‌پردازند. برخی از برندهای برجسته این حوزه عبارتند از:

براون (Braun): براون به عنوان یک برند پرطرفدار و با تاریخچه قدیمی در زمینه ماشین‌های ریش تراش شناخته می‌شود. محصولات با کیفیت و تکنولوژی پیشرفته این برند جزء انتخاب‌های محبوب مصرف‌کنندگان محسوب می‌شوند.

فیلیپس (Philips): فیلیپس یکی از برندهای پیشرو در زمینه اصلاح صورت و مو است و ماشین‌های اصلاح این برند با ویژگی‌های نوآورانه و متنوع شناخته می‌شوند.

پاناسونیک (Panasonic): شرکت ژاپنی پاناسونیک همچنین یکی از برندهای مطرح در تولید ماشین‌های ریش تراش است که محصولات با کیفیت و قابلیت‌های منحصر به فرد ارائه می‌دهد.

نورلکو (Norelco): به عنوان یک زیرمجموعه‌ی فیلیپس، برند نورلکو با ماشین‌های اصلاح با کیفیت و قابل اعتماد شناخته می‌شود که توانسته است بازار را جلب کند.

گیلت (Gillette): گیلت که اصالتاً به عنوان تولیدکننده تیغه حلاقت شناخته می‌شود، در زمینه ماشین‌های ریش تراش نیز حضور دارد و با ترکیب تکنولوژی تیغه حلاقت با اصول ریش تراشی شناخته می‌شود.

رمینگتون (Remington): برند رمینگتون به عنوان یکی از پیشروهای تولید ماشین‌های اصلاح و اصلاح موها با تنوع و کیفیت بالا شناخته می‌شود.

این لیست فقط چند نمونه از برندهای محبوب ماشین‌های ریش تراش است، و با پیشرفت تکنولوژی، برندهای جدید نیز به بازار عرضه می‌شوند. به منظور انتخاب بهترین ماشین اصلاح برای نیازهای شما، مطالعه نقدها و مقایسه ویژگی‌ها می‌تواند کمک کننده باشد.

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.