براساس قیمت:
کشور سازنده
برند

نمایش 1 - 50 کالا از 65

 • اورجینال
  ماشین اصلاح وی جی ار V-920 ماشین اصلاح وی جی ار V-920

  ماشین اصلاح وی جی ار V-920

  ۹۱۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  شیور وی جی آر مدل V-332 شیور وی جی آر مدل V-332

  شیور وی جی آر مدل V-332

  ۷۵۹,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح جیمی مدل GM-6635 ماشین اصلاح موی سر و صورت و بدن مدل GM-6635

  ماشین اصلاح جیمی مدل GM-6635

  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح وی جی ار مدل V 985 ماشین اصلاح (خط زن) وی جی آر مدل VGR V-985

  ماشین اصلاح وی جی ار مدل V 985

  ۶۸۸,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح وی جی ار مدل V-981 ماشین اصلاح وی جی ار مدل V-981

  ماشین اصلاح وی جی ار مدل V-981

  ۵۹۵,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن وی جی آر V-978 ماشین اصلاح خط زن وی جی آر V-978

  ماشین اصلاح خط زن وی جی آر V-978

  ۱,۰۶۷,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح کیمی KM-1948 ماشین اصلاح خط زن کیمی KEMEI مدل KM-1948

  ماشین اصلاح کیمی KM-1948

  ۸۱۰,۰۰۰ تومان
  -۷۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین خط زن Jovz مدل V-6115 ماشین خط زن Jovz مدل V-6115

  ماشین خط زن Jovz مدل V-6115

  ۸۵۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  اپیلاتور 3 کاره وی جی آر مدل V-713 اپیلاتور 3 کاره وی جی آر مدل V-713

  اپیلاتور 3 کاره وی جی آر مدل V-713

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-281 خط زن روزیا مدل 281

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-281

  ۵۰۳,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن وی جی آر v-360 ماشین اصلاح خط زن وی جی آر v-360

  ماشین اصلاح خط زن وی جی آر v-360

  ۷۳۴,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-279 ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-279

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-279

  ۴۴۶,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین خط زن روزیا مدل HQ273 ماشین خط زن روزیا مدل HQ273

  ماشین خط زن روزیا مدل HQ273

  ۵۱۵,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ266 خط زن دیجیتالی روزیا مدل rozia trimmer hq266

  ماشین اصلاح موی سر روزیا مدل HQ266

  ۶۲۹,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ263 ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ263

  ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ263

  ۳۳۹,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ261 ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ261

  ماشین اصلاح خط زن روزیا مدل HQ261

  ۴۴۶,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین صفر زن دی اس پی DSP مدل 90393 ماشین صفر زن دی اس پی DSP مدل 90393

  ماشین صفر زن دی اس پی DSP مدل 90393

  ۵۷۷,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی سر دی اس پی 90268 ماشین اصلاح موی سر دی اس پی 90268

  ماشین اصلاح موی سر دی اس پی 90268

  ۹۷۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح خط زن دی اس پی 90119 ماشین اصلاح خط زن دی اس پی 90119

  ماشین اصلاح خط زن دی اس پی 90119

  ۴۷۱,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح دی اس پی 7000 مدل 90286 ماشین اصلاح دی اس پی 7000 مدل 90286

  ماشین اصلاح دی اس پی 7000 مدل 90286

  ۸۴۵,۰۰۰ تومان
  -۳۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح حجم زن کیمی KM-2850 ماشین اصلاح حجم زن کیمی KM-2850

  ماشین اصلاح حجم زن کیمی KM-2850

  ۱,۳۶۸,۰۰۰ تومان
  -۳۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PH-824

  ماشین اصلاح فیلیپس مدل PH-824

  ۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ323 ماشین اصلاح روزیا مدل HQ323

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ323

  ۷۶۷,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ریش تراش سه تیغ فیلیپس S9866 ریش تراش سه تیغ فیلیپس S9866

  ریش تراش سه تیغ فیلیپس S9866

  ۸۹۹,۰۰۰ تومان
  -۴۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ2225

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ2225

  ۹۲۸,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل ROZIA HQ2207 ماشین اصلاح روزیا مدل ROZIA HQ2207
  تخفیف!

  ماشین اصلاح روزیا مدل ROZIA HQ2207

  ۹۳۴,۰۰۰ تومان %16
 • اورجینال
  بند انداز برقی فیلیپس مدل HP-8999 قیمت و خرید بند انداز برقی فیلیپس مدل PH8999

  بند انداز برقی فیلیپس مدل HP-8999

  ۳۷۴,۰۰۰ تومان
  -۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا ROZIA HQ-288 ماشین اصلاح روزیا ROZIA HQ-288

  ماشین اصلاح روزیا ROZIA HQ-288

  ۵۸۷,۰۰۰ تومان
  -۱۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ریش تراش 5 کاره فیلیپس مدل PH- 1606 ریش تراش 5 کاره فیلیپس مدل PH- 1606

  ریش تراش 5 کاره فیلیپس مدل PH- 1606

  ۱,۶۲۳,۹۰۰ تومان
  -۱,۱۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  خط زن حرفه ای فیلیپس PH-858 خط زن حرفه ای فیلیپس PH-858

  خط زن حرفه ای فیلیپس PH-858

  ۵۶۴,۰۰۰ تومان
  -۶,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی گربه دی اس پی مدل 91210 ماشین اصلاح موی گربه دی اس پی مدل 91210

  ماشین اصلاح موی گربه دی اس پی مدل 91210

  ۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  اپیلیدی 4 کاره فیلیپس PH-6006 اپیلیدی 4 کاره فیلیپس PH-6006

  اپیلیدی 4 کاره فیلیپس PH-6006

  ۵۷۴,۰۰۰ تومان
  -۴,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ریش تراش فیلیپس ۹۸۰۰ ریش تراش فیلیپس ۹۸۰۰

  ریش تراش فیلیپس ۹۸۰۰

  ۱,۲۴۸,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح کیمی مدل KM-841 ماشین اصلاح کیمی مدل KM-841

  ماشین اصلاح کیمی مدل KM-841

  ۵۷۵,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح vgr 699 ماشین اصلاح vgr 699
  سفیدمشکی

  ماشین اصلاح vgr 699

  ۷۲۰,۰۰۰ تومان
  ۳۹,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  مینی شیور 213 MINI LCD مینی شیور 213 MINI LCD

  مینی شیور 213 MINI LCD

  ۲۸۰,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح فیلیپس PH837 ماشین اصلاح فیلیپس PH837

  ماشین اصلاح فیلیپس PH837

  ۶۵۵,۰۰۰ تومان
 • اورجینال
  ماشین اصلاح vgr 134 ماشین اصلاح وی جی ار V-134

  ماشین اصلاح vgr 134

  ۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
  -۱۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ277 ماشین اصلاح روزیا مدل HQ277

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ277

  ۴۴۶,۵۰۰ تومان
  -۲,۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا پرو HQ5802 ماشین اصلاح روزیا پرو HQ5802

  ماشین اصلاح روزیا پرو HQ5802

  ۱,۴۴۳,۰۰۰ تومان
  -۱۱۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا پرو HQ307 خط زن روزیا 307

  ماشین اصلاح روزیا پرو HQ307

  ۵۱۸,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی صورت روزیا 9327 ماشین اصلاح موی صورت روزیا مدل 9327

  ماشین اصلاح موی صورت روزیا 9327

  ۶۷۷,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  اپیلاتور پنج کاره فیلیپس PH-650 اپیلاتور و موکن ۵ کاره فیلیپس اصل مدل Philips PH-650

  اپیلاتور پنج کاره فیلیپس PH-650

  ۱,۲۹۰,۰۰۰ تومان
  -۴۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا HQ268 ماشین اصلاح روزیا HQ268

  ماشین اصلاح روزیا HQ268

  ۴۶۹,۰۰۰ تومان
  -۱,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح مک استایلر MC-5805 ماشین اصلاح خط زن مک استایلر مدل MC-5805

  ماشین اصلاح مک استایلر MC-5805

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۱۴۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح دی اس پی 90355 خط زن و صفر زن دی اس پی مدل 90355

  ماشین اصلاح دی اس پی 90355

  ۵۴۴,۰۰۰ تومان
  -۵,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ریش تراش چند کاره فیلیپس PH-1607 ماشین اصلاح فیلیپس مدل PH-1607

  ریش تراش چند کاره فیلیپس PH-1607

  ۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان
  ۵۰,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا پرو HQ2213 ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا پرو HQ2213

  ماشین اصلاح موی سر و صورت روزیا پرو HQ2213

  ۱,۲۳۱,۰۰۰ تومان
  -۵۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-2217 ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-2217

  ماشین اصلاح روزیا مدل HQ-2217

  ۶۵۷,۰۰۰ تومان
  -۲,۰۰۰ تومان بروزرسانی :
 • اورجینال
  ماشین اصلاح دی اس پی 90376 خط زن دیجیتالی dsp 90376

  ماشین اصلاح دی اس پی 90376

  ۶۸۰,۰۰۰ تومان
در حال بارگذاری محصولات بیشتر

اصلاح صورت و بدن

دستگاه‌های اصلاح صورت و بدن به عنوان وسایلی متنوع شناخته می‌شوند که به منظور بهبود ظاهر و شکل بدن یا صورت مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها در زمینه‌های مختلفی نظیر زیبایی، بهداشت و درمان پوست، و تناسب اندام به کار می‌روند. از دستگاه‌های لیزر زیبایی استفاده می‌شود که با استفاده از انرژی لیزر، تنظیم پوست، کاهش چین و چروک، حذف موهای زائد و بهبود لطافت و جوانی پوست را فراهم می‌کنند.

خرید دستگاه اصلاح صورت و بدن

دستگاه‌های رفع موهای زائد نیز از روش‌های متنوعی نظیر لیزر، IPL (نور پالس شدید) یا الکترولیز برای حذف موهای زائد استفاده می‌کنند. همچنین، وسایلی که برای ایجاد تناسب اندام و تقویت عضلات مورد استفاده قرار می‌گیرند، به دستگاه‌های فرم دهی بدن تعلق دارند که ممکن است شامل دستگاه‌های تمرین، الکترواستیمولیشن و سایر وسایل باشند.

قبل از استفاده از هر دستگاه، مهم است که نکاتی چون نوع پوست، وضعیت سلامت عمومی، و دستورالعمل‌های تولید کننده را در نظر گرفته و از مشاوره متخصصان در این زمینه استفاده شود. اجرای صحیح و بهداشتی از دستگاه‌ها، همچنین اجتناب از خطرات احتمالی نیز جزء موارد حیاتی در استفاده از این تجهیزات محسوب می‌شود.

انواع روش های اصلاح موهای زائد

اپیلاتور زنانه بدن

اپیلاتور زنانه برای اصلاح موهای زائد بدن از طریق چرخش سری سریع به کار می‌رود و از انرژی برق یا شارژ برخوردار است. این دستگاه‌ها به خصوص برای اصلاح موهای زنانه طراحی شده‌اند و معمولاً دارای سرهایی با قابلیت خنک کنندگی برای کاهش درد در زمان اصلاح موها می‌باشند. تکنولوژی اپیلاتورها به کاربر این امکان را می‌دهد که موها از ریشه خارج شده و پوست برای مدت طولانی‌تری صاف باقی بماند.

اپیلاتور صورت

اپیلاتور صورت برای اصلاح موهای نازک صورت با ابعاد کوچکتر و مجهز به سرهای دقیق و ریز طراحی شده است. این دستگاه‌ها از سری‌های مختلف برای ارائه امکاناتی مانند تحریک کلاژن، شستشوی مناسب، ماساژ و ویژگی‌های دیگر استفاده می‌کنند. اپیلاتورهای صورت علاوه بر کارایی بالا، دارای برنامه‌های خاصی برای مراعات نیازهای پوست حساس و مختلف هستند.

اپیلاتور مردانه

دستگاه‌های اصلاح موی بدن مردانه به جز ناحیه صورت و ناحیه تناسلی مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها معمولاً با منبع تغذیه شارژی عمل می‌کنند و به جز اپیلاتور، دارای سرهای مخصوص اصلاح نیز می‌باشند. از تکنولوژی‌های مختلفی مانند تریمرها و شفره‌های با کارایی بالا برای اصلاح موهای بدن با دقت استفاده می‌شود.

دستگاه خانگی لیزر موهای زائد

دستگاه‌های خانگی با تکنولوژی لیزر برای کاهش موهای زائد بدن مورد استفاده قرار می‌گیرند. این دستگاه‌ها معمولاً با قیمت بالایی همراه هستند و از نظر تاثیرگذاری به ویژه بسته به برند و ویژگی‌های هر دستگاه متفاوت است. این دستگاه‌ها به کاربران این امکان را می‌دهند که به صورت خودکار و در محیط خانگی بر روی کاهش رشد موها اقدام نمایند.

دستگاه بند انداز

دستگاه‌های بند انداز نیز یک گزینه برای اصلاح موهای زائد صورت محسوب می‌شوند. این دستگاه‌ها به کمک برق یا شارژ قابل استفاده بوده و به کاربر این امکان را می‌دهند که به راحتی و بدون نیاز به کمک فرد دیگر، صورت خود را اصلاح نمایند.

معروف‌ترین دستگاه‌هایی که برای اصلاح موی بدن

دستگاه‌ اپیلاتور زنانه بدن براون Silk-épil

براون Silk-épil یکی از معروف‌ترین دستگاه‌های اپیلاتور زنانه بدن است. این دستگاه از تکنولوژی MicroGrip برای خنک کردن پوست و کاهش درد در زمان اصلاح استفاده می‌کند. با قابلیت اصلاح موهای زائد از ریشه، این دستگاه به پوست صافی و بدون موهای زائد می‌انجامد.

دستگاه اصلاح موی بدن پاناسونیک ES-ED90-P

دستگاه اصلاح موی بدن پاناسونیک ES-ED90-P یکی دیگر از دستگاه‌های معروف است. این اپیلاتور با طراحی چندکاره، امکانات اصلاح موهای زائد، و حتی شستشوی آبی را فراهم می‌کند. با سری‌های مختلف و کارکرد ماساژ، این دستگاه مناسب برای استفاده روزانه است.

اپیلاتورهای زنانه فیلیپس Satinelle Prestige

دستگاه Satinelle Prestige از فیلیپس نیز یکی از محبوب‌ترین اپیلاتورهای زنانه برای اصلاح موی بدن است. این دستگاه با توجه به نیازهای مختلف کاربران، دارای سرهای مختلفی برای اصلاح موهای زائد و چین و چروک‌های پوست است.

دستگاه لیزر Gillette Venus Silk-Expert IPL

برای کاهش رشد موها، دستگاه Gillette Venus Silk-Expert IPL از تکنولوژی لیزر استفاده می‌کند. این دستگاه مناسب برای استفاده خانگی و به عنوان یک راهکار دائمی برای کاهش موهای زائد بدن محسوب می‌شود.

دستگاه اصلاح موی بدن Remington Smooth & Silky

دستگاه اصلاح موی بدن Remington Smooth & Silky با سیستم حاشیه‌ای عمل می‌کند و برای اصلاح موهای زائد با دقت بالا طراحی شده است. این دستگاه دارای انواع سرها و افزونه‌ها برای تنوع بیشتر در استفاده است.

دستکاه لیزر Braun Silk-expert Pro 5

Braun Silk-expert Pro 5 یک دستگاه لیزر برای کاهش رشد موها با استفاده از تکنولوژی SensoAdapt و سنسورهای هوشمند است. این دستگاه به طور خودکار تنظیمات لیزر را بر اساس نوع پوست انجام می‌دهد و به عنوان یک راهکار مداوم برای اصلاح موهای زائد شناخته می‌شود.

برترین برندهای تولید کننده انواع اپیلاتور زنانه

یکی از برندهای برجسته و پرطرفدار در زمینه تولید اپیلاتور زنانه، برند براون است. اپیلاتورهای متنوع این برند، به عنوان قدرتمندترین و کارآمدترین ابزارهای اصلاح موهای زائد بدن شناخته می‌شوند. لاین Silk-épil این برند به دقت موهای زائد را از ریشه پاک کرده و به پوست صاف و ابریشمی می‌اندازد. به عنوان یکی از پیشگامان در تولید دستگاه‌های اپیلاتور زنانه، براون با کیفیت بالا و کارایی فوق‌العاده، انتخاب اصلی بسیاری از افراد می‌باشد.

همچنین، اپیلاتورهای پاناسونیک و فیلیپس نیز به عنوان برندهای با اعتبار در زمینه اصلاح موی بدن زنانه شناخته می‌شوند. این دستگاه‌ها با امکانات متنوع و دقت بالا، به کاربران این امکان را می‌دهند که مدل‌های مناسب با نیازهای خود را انتخاب کنند. به علاوه، محصولاتی چون اپیلاتور فیلیپس مدل HP6420 با طراحی ارگونومیک و تنظیم سرعت، از طرفداران زیادی برخوردار هستند.

برندهای دیگر مانند اپیلاتور اپتیما، ویت (Veet)، و جیمی نیز در زمینه تولید دستگاه‌های اپیلاتور با کیفیت شناخته می‌شوند. محصولات این برندها با انواع مدل‌ها و ویژگی‌ها، انتخاب‌های متنوعی برای کاربران فراهم می‌آورند و در بازار به عنوان گزینه‌های محبوب و اعتمادی شناخته می‌شوند.

کات مهم موقع خرید انواع دستگاه‌های اصلاح موی بدن بانوان

در انتخاب دستگاه اپیلاتور بانوان، امور مهمی که باید در نظر گرفته شوند عبارتند از نوع کارکرد دستگاه، امکانات اضافی مانند ماساژور یا لایه برداری، و اطمینان از تناسب ویژگی‌های دستگاه با نیازهای فردی. همچنین باید مدلی را انتخاب کرد که برای نواحی حساس، به خصوص نواحی تناسلی، مناسب باشد و از نظر بهداشتی هیچ مشکلی ایجاد نکند.

یک نکته مهم دیگر در خرید دستگاه اپیلاتور، نوع منبع انرژی آن است. اپیلاتورها ممکن است با سیم به برق وصل شوند، با شارژ شدن عمل کنند یا با استفاده از باتری کار کنند. انتخاب این گزینه‌ها باید با توجه به نیازها و ترجیحات فردی انجام شود، به ویژه در مورد اپیلاتورهای صورت بانوان که اغلب از شارژ و باتری استفاده می‌کنند.

در آخر، توصیه می‌شود که به جای خرید از برندهای متفرقه، به برندهای معتبر و شناخته‌شده مانند فیلیپس یا براون رجوع کرد. حتی اگر هزینه بیشتری داشته باشند، این برندها باعث اطمینان از کیفیت و دوام بیشتر دستگاه می‌شوند و تجربه رضایت‌بخش‌تری را برای خریداران فراهم می‌کنند.

قیمت انواع دستگاه اصلاح صورت و بدن

در بازار امروزه، تنوع زیادی از دستگاه‌های اصلاح موی صورت و بدن قابل دسترسی است که انتخاب یک مدل مناسب و با قیمت مناسب ممکن است چالشی باشد. در ادامه، قیمت‌ها و ویژگی‌های برخی از این دستگاه‌ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

قیمت Braun Series 9

قیمت تقریبی: 5,000,000 تا 7,000,000 تومان

ویژگی‌ها: تکنولوژی Sonic برای افزایش عملکرد، مجهز به سری Titanium برای اصلاح دقیق.

قیمت Philips Norelco OneBlade

قیمت تقریبی: 2,000,000 تا 3,500,000 تومان

ویژگی‌ها: طراحی چند منظوره، سیستم قابل شارژ با عمر باتری بالا.

قیمت Panasonic ES-ED90-P

قیمت تقریبی: 2,500,000 تا 4,000,000 تومان

ویژگی‌ها: مجهز به سرهای مختلف برای اصلاح مختلف نواحی بدن، سیستم خنک کننده.

قیمت Remington Smooth & Silky Deluxe

قیمت تقریبی: 1,500,000 تا 2,500,000 تومان

ویژگی‌ها: تکنولوژی ماساژور برای کاهش درد، سیستم حذف موهای زیر پوستی.

قیمت Braun MGK5280

قیمت تقریبی: 3,000,000 تا 4,500,000 تومان

ویژگی‌ها: 4 سری مختلف برای انواع اصلاح، باتری با زمان عمل بالا.

قیمت Philips Multigroom Series 7000

قیمت تقریبی: 2,500,000 تا 4,000,000 تومان

ویژگی‌ها: 14 سر مختلف برای اصلاح متنوع، سیستم قابل شارژ.

در هر صورت، در انتخاب دستگاه اصلاح، باید نیازهای شخصی، نوع پوست، و بودجه را در نظر گرفته و با توجه به این عوامل، بهترین گزینه را انتخاب کرد.

مقایسه ( 0 مورد )
0
شما این محصولات را انتخاب کرده اید  0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.