پرسش درمورد محصول ماژیک ابرو فلورمار اصل (#17760)

سلام شبخیر بسته 12رنگه یا تک رنگه