پرسش درمورد محصول تینت لب شیگلم Take A Hint (#22270)

وقت بخیر ، level up کدوم شماره است؟