پاسخ به پرسش #21799

سلام، یکی از بهترین ماشین اصلاح های سه تیغ بازار می باشد.