پاسخ به پرسش #21315

خیر های کپی می باشد. قیمت اصلی محصول 6 میلیونه ولی این محصول دست کمی از اون نداره موتور قدرتمندی داره.